Uppgifter

your qualifications

Din kontaktperson


Job-ID: req35985

Om oss

Framsteg börjar med oss.

Omkring 79 000 STRABAG-medarbetare arbetar på 700 platser runt om i världen med att göra framsteg. Våra projekt kännetecknas av unika egenskaper och individuella styrkor, precis som var och en av oss. Från grundläggning och husbyggnad, vägbyggnad och anläggningsteknik, brobyggnad och tunneldrivning, projektutveckling, produktion av byggmaterial eller fastighetsförvaltning - tar vi hållbart byggande till en ny nivå och strävar efter att bli den mest innovativa och hållbara byggkoncernen i Europa. Lika möjligheter, mångfald och inkludering är en integrerad del av vilka vi är som företag och hur vi arbetar. Vi samarbetar för att slutföra framgångsrika projekt och växer med nya utmaningar. Tillsammans skapar vi storverk. Bygg framtiden med oss!
Ansök nu för att bli en del av vårt team.För att spela upp den här videon måste du acceptera cookies från leverantörer med säte i USA. För detaljer, se Cookie-inställningar i vår dataskyddspolicy. Samtycke till cookies från leverantörer med säte i USA kan ges antingen

här

eller under Cookie-inställningar i vår dataskyddspolicy Återkallelse av redan lämnat samtycke kan göras på samma sätt.

För att återkalla samtycke till cookies från leverantörer med säte i USA, vänligen klicka här. Alternativt kan du återkalla ditt samtycke under Cookie-inställningar i vår dataskyddspolicy .

Podcast: Ausbildung STRABAG BMTI

Benefits

more interesting jobs

Indeed Typ: a

Data Protection Statement

Imprint

Disclaimer

Contact