Uppgifter

your qualifications

Din kontaktperson


Job-ID: req45411

Om oss

Framsteg börjar med oss.

Hos STRABAG arbetar runt 79 000 människor på 700 anläggningar världen över för framsteg. Oavsett om det gäller husbyggen, väg- och vattenbyggnation och gatu- och anläggningsarbeten, bro- och tunnelarbeten, att bygga industri- och hamnanläggningar, byggnadsförvaltning eller projektutveckling – vi driver byggutvecklingen framåt för att bli den mest innovativa och hållbara koncernen i Europa inom byggteknik. Var och en av oss räknas: Tillsammans genomför vi projekt framgångsrikt och partnerskapsbaserat. Och växer för varje ny uppgift. Gemensamt kan vi nå oanade höjder.För att spela upp den här videon måste du acceptera cookies från leverantörer med säte i USA. För detaljer, se Cookie-inställningar i vår dataskyddspolicy. Samtycke till cookies från leverantörer med säte i USA kan ges antingen

här

eller under Cookie-inställningar i vår dataskyddspolicy Återkallelse av redan lämnat samtycke kan göras på samma sätt.

För att återkalla samtycke till cookies från leverantörer med säte i USA, vänligen klicka här. Alternativt kan du återkalla ditt samtycke under Cookie-inställningar i vår dataskyddspolicy .

Podcast: Ausbildung STRABAG BMTI

Benefits

more interesting jobs

Indeed Typ: a

Data Protection Statement

Imprint

Disclaimer

Contact