Dyspozytor (m/k)

STRABAG BMTI Sp. z o.o. Služby/Servisné spoločnosti Komorniki, woj. dolnośląskie Job-ID: req24832

O nás

Spółka STRABAG BMTI należy do koncernu STRABAG SE i jest odpowiedzialna  za nabywanie, wynajem i remont sprzętu oraz maszyn budowlanych.

Úlohy

 • wydawanie sprzętu na budowy oraz przyjmowanie na plac po zwrocie
 • kontrola sprzętu przed wysłaniem na budowę oraz po przyjęciu z budowy na plac, w tym kontrola kompletności dokumentacji (instrukcje obsługi, certyfikaty, badania okresowe, badania UDT)
 • kontakty z budową w zakresie dostawy (zwrotu) zamawianego (zwalnianego) sprzętu
 • organizacja działań logistycznych związanych z dostarczeniem drobnego sprzętu (załadunki/rozładunki wózkiem widłowym, zamawianie kuriera, przygotowanie do wysyłki)
 • przyjmowanie i wydawanie nowych pojazdów floty koncernowej
 • wydawanie i przyjmowanie samochodów zastępczych, kontakt z użytkownikami
 • wystawianie i wprowadzanie do systemu (AS400) kwitów dostawczych
 • weryfikacja i aktualizacja stałych danych sprzętu w systemie (AS400)
 • wydawanie nabywcom sprzedanego w procesie likwidacji sprzętu.

Požiadavky

 • min. 5 letni staż pracy
 • prawo jazdy kat. B
 • mile widziane uprawnienia na wózki widłowe
 • podstawowa znajomość obsługi pakietu Office
 • zainteresowania techniczne (motoryzacja, sprzęt budowlany)
 • dyspozycyjność, sumienność, chęć rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 

Čo ponúkame

stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę # terminową wypłątę wynagrodzenia # niezbędne narzędzia pracy i odzież roboczą # specjalistyczne kursy i uprawnienia #posiłki profilaktyczne # zakwaterowanie (w przypadku pracy poza miejscem zamieszkania)

Spoločnosť

Zaujímavé projekty doma aj v zahraničí

Istota vďaka stabilnému pracovnému miestu

Príjemná firemná klíma, otvorenosť, priateľské prostredie

Podnikový manažment zdravia, napr. karta MultiSport, masáže na pracovisku, Dni zdravia, rozličné aktivity na podporu fyzického a psychického zdravia zamestnancov

Rozvoj

Plánovanie kariéry pomocou dialógu - každoročný pohovor so zamestnancom za účelom efektívnejšieho pracovného rozvoja

Vlastná koncernová akadémia s pestrou ponukou školení a školiacich aktivít šitých na mieru

Rôznorodé kariérne možnosti v koncerne

Stanovište

Opýtajte sa Vašej kontaktnej osoby na konkrétnu ponuku na Vašom stanovišti.

Vlastná kantína s príspevkom na stravovanie nad rámec zákona

Firemné oslavy, výlety, kultúrne podujatia či športové ponuky

Trainee program pre absolventov

Financie

Férové ohodnotenie

Zdieľať

Sukces zależy od pracy zespołowej!

STRABAG jest europejskim koncernem w branży technologii budowlanych. Dzięki zaangażowaniu kompetentnych pracowników oraz wykorzystaniu nowoczesnych maszyn i własnych surowców realizuje z sukcesem inwestycje na całym świecie. Nie byłoby to możliwe bez pracy zespołowej – łączącej ze sobą różne kraje i gałęzie budownictwa. 
Zostań częścią naszego zespołu !

Váš kontakt

Katarzyna Ciżyńska
Parzniewska 10
05-800 Pruszków
Tel. 608 244 613
www.strabag.pl/kariera

Podobné miesta

XING FACEBOOK INSTAGRAM KUNUNU LINKEDIN YOUTUBE WHATCHADO