Praktykant - budownictwo drogowe (m/k)

STRABAG Sp. z o.o./Budownictwo Infrastruktury/Dyrekcja PC Centrum Dopravní stavby województwo mazowieckie - Warszawa Job-ID: req26826

O nás

W Polsce jesteśmy jednym z największych wykonawców dróg. Realizujemy inwestycje o znaczeniu ogólnokrajowym i mamy istotny udział w budowie polskich autostrad, dróg ekspresowych, krajowych oraz infrastruktury portów lotniczych i morskich. 

W Polsce jesteśmy jednym z największych wykonawców dróg. Realizujemy inwestycje o znaczeniu ogólnokrajowym i mamy istotny udział w budowie polskich autostrad, dróg ekspresowych, krajowych oraz infrastruktury portów lotniczych i morskich.

Úkoly

 • pomoc w prowadzeniu dokumentacji budowy
 • wsparcie w nadzorowaniu pracy firm podwykonawczych
 • praca w terenie - kontrola zgodności wykonanych robót z dokumentacją techniczną
 • współpraca w zakresie przygotowywania harmonogramów robót i zapytań ofertowych
 • sporządzanie raportów na potrzeby realizacji budowy
 • szczegółowy zakres zadań ustalany jest indywidualnie z opiekunem praktyk

Požadavky

 • student/absolwent studiów inżynierskich lub magisterskich z zakresu budownictwa (preferowana specjalizacja drogowa)
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel, Project)
 • mile widziana znajomość programów AutoCad, Norma Pro
 • gotowość do poznawania oprogramowania branżowego
 • umiejętność współpracy w zespole
 • mile widziana aktywność w kołach i organizacjach studenckich – jako dodatkowy atut!​​

Co nabízíme

• zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia • konkurencyjne wynagrodzenie • indywidualne wsparcie opiekuna praktyk • zdobycie doświadczenia zawodowego w jednej z największych firm budowlanych w Polsce • możliwa praca w niepełnym wymiarze czasu • krótszy dzień pracy w piątek

Společnost

Zajímavé projekty doma i v zahraničí

Jistotu díky stabilnímu pracovnímu místu

Příjemné firemní klima, otevřenost, přátelské prostředí

Podnikový management zdraví, např. karta MultiSport, masáže na pracovišti, Dny zdraví, různé aktivity na podporu fyzického a psychického zdraví zaměstnanců

Rozvoj

Plánování kariéry pomocí dialogu - každoroční pohovor se zaměstnancem za účelem efektivnějšího pracovního rozvoje

Vlastní koncernová akademie s pestrou nabídkou školení a školících aktivit na míru

Různorodé kariérní možnosti v koncernu

Stanoviště

Zeptejte se Vaší kontaktní osoby na konkrétní nabídku na Vašem stanovišti

Finance

Férové ohodnocení 

Sdílet

Sukces zależy od pracy zespołowej!

STRABAG jest europejskim koncernem w branży technologii budowlanych. Dzięki zaangażowaniu kompetentnych pracowników oraz wykorzystaniu nowoczesnych maszyn i własnych surowców realizuje z sukcesem inwestycje na całym świecie. Nie byłoby to możliwe bez pracy zespołowej – łączącej ze sobą różne kraje i gałęzie budownictwa. 
Zostań częścią naszego zespołu !

Váš kontakt

Marta Winniczuk
Parzniewska 10
05-800 Pruszków
Tel. 022 71 44 302
www.strabag.pl

Podobná místa

XING FACEBOOK INSTAGRAM KUNUNU LINKEDIN YOUTUBE WHATCHADO