" /> STRABAG SE - Die Welt von STRABAG

Kierownik Budowy/Kierownik Robót Sanitarnych (m/k)

STRABAG Sp. z o.o/Budownictwo Infrastruktury/Dyrekcja PC Centrum Verkehrswegebau województwo wielkopolskie Job-ID: req27679

Über uns

W Polsce jesteśmy jednym z największych wykonawców dróg. Realizujemy inwestycje o znaczeniu ogólnokrajowym i mamy istotny udział w budowie polskich autostrad, dróg ekspresowych, krajowych oraz infrastruktury portów lotniczych i morskich.

Ihre Aufgaben

• organizowanie, planowanie i prowadzenie robót sanitarnych, zgodnie z przepisami prawa, wymogami warunków Kontraktu i zarządzeniami Nadzoru

• weryfikacja dokumentacji projektowej, analiza kosztowa zastosowanych rozwiązań technicznych oraz udział w procesie kalkulacji ofertowej

• bieżące monitorowanie postępu robót, ocena szans i ryzyk związanych z budową

• koordynowanie pracy sił własnych i podwykonawców, zapewnienie efektywnego wykorzystania materiałów i sprzętu

• przygotowywanie raportów oraz współpraca z kadrą kierowniczą i techniczną oddziału

• nadzór nad przygotowywaniem dokumentacji podwykonawczej i odbiorowej

Ihre Voraussetzungen

·          wykształcenie wyższe techniczne – w specjalności inżyniera środowiska
·            min. 5 letnie doświadczenie zawodowe
·            uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
·            umiejętność efektywnej organizacji pracy pod względem technicznym, ekonomicznym i logistycznym
·            odpowiedzialność, umiejętność poszukiwania rozwiązań i podejmowania decyzji
·            znajomość obsługi MS Office, AutoCad, dodatkowym atutem będzie znajomość MS Project i iTWO
·            dyspozycyjność i mobilność (prawo jazdy kat. B)

Wir bieten

Unternehmen

Spannende Projektvielfalt im In- und Ausland

Sicherheit durch einen stabilen Arbeitsplatz

Bodenständigkeit, gutes Betriebsklima und Offenheit

Betriebliches Gesundheitsmanagement (umfangreiches Angebot standortabhängig)

Entwicklung

Karriereplanung im Dialog - jährliche Mitarbeitergespräche zur Orientierung und beruflichen Entwicklung

Eigene Konzernakademie mit umfangreichem Trainingsangebot & maßgeschneiderten Schulungsreihen

Vielfältige Karrieremöglichkeiten im Konzern

Standort

Fragen Sie Ihre Ansprechperson nach dem individuellen Angebot am Standort

z.B. Parkmöglichkeiten und Kantinen/Tee- bzw. Kaffeeküchen

z.B. Betriebsfeiern, Ausflüge & diverse Sportangebote

Monetär

Faire & marktgerechte Bezahlung

Ausbildungs-/Lehrberufe am Bau zählen zu den bestbezahlten! - Nähere Infos auf der Karrierewebsite

monetäre Vergünstigungen (Länder- und Konzernfirmenabhängig)

Teilen

Sukces zależy od pracy zespołowej!

STRABAG jest europejskim koncernem w branży technologii budowlanych. Dzięki zaangażowaniu kompetentnych pracowników oraz wykorzystaniu nowoczesnych maszyn i własnych surowców realizuje z sukcesem inwestycje na całym świecie. Nie byłoby to możliwe bez pracy zespołowej – łączącej ze sobą różne kraje i gałęzie budownictwa. 
Zostań częścią naszego zespołu !

Ihr Kontakt

Marta Winniczuk
Parzniewska 10
05-800 Pruszków
Tel. 022 71 44 302
www.strabag.pl

Ähnliche Jobs

XING FACEBOOK INSTAGRAM KUNUNU LINKEDIN YOUTUBE WHATCHADO