Inżynier Budowy (m/k)

STRABAG Sp z o.o. / Dyrekcja Obiektów Mostowych / Oddział Centralno-Wschodni Biuro Budowy Glinojeck Job-ID: req28010

Über uns

W Polsce jesteśmy jednym z największych wykonawców infrastruktury.  Realizujemy inwestycje o znaczeniu ogólnokrajowym i mamy istotny udział w budowie polskich autostrad, dróg ekspresowych oraz obiektów mostowych o różnej wielkości i różnym stopniu zaawansowania technologicznego.

Ihre Aufgaben

 • przygotowywanie dokumentów budowy
  • przygotowywanie obmiarów oraz sprzedaż wykonanych robót do Zamawiającego
  • weryfikacja dokumentacji technicznej
  • kontrola jakości, terminowości i stanu zaawansowania robót budowlanych zgodnie z przyjętym harmonogramem
  • rozliczanie wykonanych robót, materiałów, sprzętu, podwykonawców
  • koordynowanie dokumentacji laboratoryjnej oraz geodezyjnej budowy
  • bieżąca współpraca z Kierownictwem Budowy/Robót i Nadzorem w zakresie realizowanych zadań

Ihre Voraussetzungen

 • wykształcenie wyższe techniczne - preferowani studenci II stopnia studiów, kierunek Budownictwo
  • wiedza techniczna w zakresie robót budowlanych
  • bardzo dobra organizacja pracy, komunikatywności oraz umiejętności pracy w zespole
  • dyspozycyjność i mobilność (prawo jazdy kat. B)

Wir bieten

Unternehmen

Spannende Projektvielfalt im In- und Ausland

Sicherheit durch einen stabilen Arbeitsplatz

Bodenständigkeit, gutes Betriebsklima und Offenheit

Betriebliches Gesundheitsmanagement (umfangreiches Angebot standortabhängig)

Entwicklung

Karriereplanung im Dialog - jährliche Mitarbeitergespräche zur Orientierung und beruflichen Entwicklung

Eigene Konzernakademie mit umfangreichem Trainingsangebot & maßgeschneiderten Schulungsreihen

Vielfältige Karrieremöglichkeiten im Konzern

Standortabhängig

z.B. Parkmöglichkeiten und Kantinen/Tee- bzw. Kaffeeküchen

z.B. Betriebsfeiern, Ausflüge & diverse Sportangebote

Monetär

Faire & marktgerechte Bezahlung

Ausbildungs-/Lehrberufe am Bau zählen zu den bestbezahlten! - Nähere Infos auf der Karrierewebsite

Teilen

Sukces zależy od pracy zespołowej!

STRABAG jest europejskim koncernem w branży technologii budowlanych. Dzięki zaangażowaniu kompetentnych pracowników oraz wykorzystaniu nowoczesnych maszyn i własnych surowców realizuje z sukcesem inwestycje na całym świecie. Nie byłoby to możliwe bez pracy zespołowej – łączącej ze sobą różne kraje i gałęzie budownictwa. 
Zostań częścią naszego zespołu !

Ihr Kontakt

Marzena Więckowska
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków
Tel. +48 022 451 3725
www.strabag.pl

Ähnliche Jobs

XING FACEBOOK INSTAGRAM KUNUNU LINKEDIN YOUTUBE WHATCHADO