Jetzt bewerben

Jetzt bewerben

Jetzt bewerben

Jetzt bewerben

Construction technician / Строителен техник

Ihre Aufgaben

 • Lead, organize and control construction works on site
 • Following requirements for quality of construction works
 • Keeping deadlines in time schedules
 • Works with subcontractors
 • Control of deliveries, workers and mechanization
 • Reporting of completed works
 • Reading and extracting quantities from technical and detail designs
 • Full time job
 • Dynamic work in an international construction firm
 • Chance for professional education and development
 • Good payment conditions
 • Ръководене, организиране и контролиране дейностите по строителния обект
 • Cледене за качествено изпълнение на СМР
 • Cпазване на крайни срокове от календарни графици
 • Работа с подизпълнители
 • Контрол на доставчици, работници и механизация
 • Отчитане на извършена работа
 • Извличане и проверяване на количества от технически и работни проекти
 • Работа на пълен работен ден
 • Динамична работа в интернационална строителна компания
 • Възможности за професионално обучение и развитие
 • Добри условия за заплащане

Ihre Qualifikationen

 • Degree for construction technician
 • Computer skills - ACAD, MS office - Word, Excel, Project
 • Driver licence B
 • Good organisational skills and communication
 • Previous work experience as construction technician is an advantage
 • Диплома за завършено специално средно образование, специалност строителен техник
 • Компютърни умения - AutoCad, MS office - Word, Excel, Project
 • Шофьорска книжка категория В
 • Добри организационни и комуникативни умения
 • Професионален опит като строителен техник е предимство

Wir bieten

Моля кандидатствайте онлайн през нашата web страница и изпратете Вашата пълна документация, съдържаща подробна автобиография, мотивационно писмо (на английски), референции, сертификати и др. на онлайн платформата за кандидатстване за работа.

Ihr Kontakt

Bozhana Mihaylova
MEGAPARK Building, Et.2, Tsarigradsko shose bulv. 115G
1784 Sofia, Bulgaria
Tel. +359 (0) 2 44 58 755
www.strabag.com
STRABAG EAD
Sofia
Hoch- und Ingenieurbau
Vollzeit
Job-ID: req28263

Über uns

Защото успехът идва от съвместната работа.

Като европейска технологична група за строителни услуги ние конструираме хиляди сгради и съоръжения по целия свят всяка година, събирайки заедно правилните хора, материали и оборудване на точното място и в точното време. Това не би било възможно без работа в екип – отвъд географските граници и организационни единици. Станете част от нашия екип!

Benefits

Weitere interessante Jobs

FOREMAN
Sofia
Hoch- und Ingenieurbau
Vollzeit
Technical Assistant (m/f)
Sofia
Hoch- und Ingenieurbau
Vollzeit
Project Manager
Sofia
Hoch- und Ingenieurbau
Vollzeit

Datenschutz Erklärung

Impressum

Rechtlicher Hinweis

Kontakt