Construction technician / Строителен техник

STRABAG EAD Pozemní stavby Sofia Job-ID: req28263

Úkoly

 • Lead, organize and control construction works on site
 • Following requirements for quality of construction works
 • Keeping deadlines in time schedules
 • Works with subcontractors
 • Control of deliveries, workers and mechanization
 • Reporting of completed works
 • Reading and extracting quantities from technical and detail designs
 • Full time job
 • Dynamic work in an international construction firm
 • Chance for professional education and development
 • Good payment conditions
 • Ръководене, организиране и контролиране дейностите по строителния обект
 • Cледене за качествено изпълнение на СМР
 • Cпазване на крайни срокове от календарни графици
 • Работа с подизпълнители
 • Контрол на доставчици, работници и механизация
 • Отчитане на извършена работа
 • Извличане и проверяване на количества от технически и работни проекти
 • Работа на пълен работен ден
 • Динамична работа в интернационална строителна компания
 • Възможности за професионално обучение и развитие
 • Добри условия за заплащане

Požadavky

 • Degree for construction technician
 • Computer skills - ACAD, MS office - Word, Excel, Project
 • Driver licence B
 • Good organisational skills and communication
 • Previous work experience as construction technician is an advantage
 • Диплома за завършено специално средно образование, специалност строителен техник
 • Компютърни умения - AutoCad, MS office - Word, Excel, Project
 • Шофьорска книжка категория В
 • Добри организационни и комуникативни умения
 • Професионален опит като строителен техник е предимство

Co nabízíme

Моля кандидатствайте онлайн през нашата web страница и изпратете Вашата пълна документация, съдържаща подробна автобиография, мотивационно писмо (на английски), референции, сертификати и др. на онлайн платформата за кандидатстване за работа.

Společnost

Zajímavé projekty doma i v zahraničí

Jistotu díky stabilnímu pracovnímu místu

Příjemné firemní klima, otevřenost, přátelské prostředí

Podnikový management zdraví, např. karta MultiSport, masáže na pracovišti, Dny zdraví, různé aktivity na podporu fyzického a psychického zdraví zaměstnanců

Rozvoj

Plánování kariéry pomocí dialogu - každoroční pohovor se zaměstnancem za účelem efektivnějšího pracovního rozvoje

Vlastní koncernová akademie s pestrou nabídkou školení a školících aktivit na míru

Různorodé kariérní možnosti v koncernu

Stanoviště

Zeptejte se Vaší kontaktní osoby na konkrétní nabídku na Vašem stanovišti

Finance

Férové ohodnocení 

Sdílet

Защото успехът се постига със съвместна работа

Като интернационален строителен концерн, ние всяка година изграждаме голям брой сгради и съоръжения по целия свят, осигурявайки качествен персонал, материали, оборудване и техника на правилното място и в правилното време. Това не би било възможно без съвместната работа в екип – през географските граници и отделните бизнес отдели. Стани част от нашия екип!

Váš kontakt

Bozhana Mihaylova
MEGAPARK Building, Et.2, Tsarigradsko shose bulv. 115G
1784 Sofia, Bulgaria
Tel. +359 (0) 2 44 58 755
www.strabag.com

Podobná místa

XING FACEBOOK INSTAGRAM KUNUNU LINKEDIN YOUTUBE WHATCHADO