Inżynier Budowy (m/k)

STRABAG Sp. z o.o. / Dyrekcja Obiektów Mostowych / Oddział Centralno-Wschodni Biuro Budowy Łomża Job-ID: req28459

Über uns

W Polsce jesteśmy jednym z największych wykonawców infrastruktury.  Realizujemy inwestycje o znaczeniu ogólnokrajowym i mamy istotny udział w budowie polskich autostrad, dróg ekspresowych oraz obiektów mostowych o różnej wielkości i różnym stopniu zaawansowania technologicznego.

Ihre Aufgaben

 • pełnienie bezpośredniego nadzoru pracy podległych brygad roboczych oraz podwykonawców
 • organizowanie procesów technologicznych w nawiązaniu do harmonogramu
 • udział w naradach produkcyjnych mających na celu koordynację robót podwykonawców oraz kontrolę zgodności postępu robót z harmonogramem
 • udział w dokonywaniu odbiorów robót oraz opracowywanie obmiarów wykonanych robót
 • prowadzenie bieżących rejestrów stanów magazynowych oraz zużycia materiałów
 • terminowe składanie zamówień na materiały budowlane i dostawy w celu realizacji robót zgodnie z Harmonogramem
 • ocena przebiegu realizacji robót, współorganizowanie prac z Kierownikiem Robót
 • inwentaryzacja zrealizowanych robót oraz przygotowanie dokumentacji do sprzedaży
 • stosowanie i egzekwowanie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny prac przez podległe brygady robocze
 • bieżące nadzorowanie działalności zaplecza budowy oraz pracy agencji ochrony, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów magazynowych
 • kontrola przestrzegania przepisów BHP i p. poż przez podległych pracowników i podwykonawców
 • weryfikacja Dokumentacji technicznej pod kątem kompletności rozwiązań, ewentualnych błędów, kompletności i zgodności z Projektem zestawień materiałowych
 • opracowywanie dokumentacji na potrzeby procesu budowlanego

Ihre Voraussetzungen

 • wykształcenie wyższe -  kierunek: budownictwo,  mile widziane doświadczenie przy realizacji obiektów inżynierskich
 • zaangażowanie, samodzielność w wykonywaniu zadań
 • komunikatywność, asertywność
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu
 • dyspozycyjność, nienormowany czas pracy
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość programów typu BricsCAD, MS Office

Wir bieten

Unternehmen

Spannende Projektvielfalt im In- und Ausland

Sicherheit durch einen stabilen Arbeitsplatz

Bodenständigkeit, gutes Betriebsklima und Offenheit

Betriebliches Gesundheitsmanagement (umfangreiches Angebot standortabhängig)

Entwicklung

Karriereplanung im Dialog - jährliche Mitarbeitergespräche zur Orientierung und beruflichen Entwicklung

Eigene Konzernakademie mit umfangreichem Trainingsangebot & maßgeschneiderten Schulungsreihen

Vielfältige Karrieremöglichkeiten im Konzern

Standort

Fragen Sie Ihre Ansprechperson nach dem individuellen Angebot am Standort

z.B. Parkmöglichkeiten und Kantinen/Tee- bzw. Kaffeeküchen

z.B. Betriebsfeiern, Ausflüge & diverse Sportangebote

Monetär

Faire & marktgerechte Bezahlung

Ausbildungs-/Lehrberufe am Bau zählen zu den bestbezahlten! - Nähere Infos auf der Karrierewebsite

monetäre Vergünstigungen (Länder- und Konzernfirmenabhängig)

Teilen

Sukces zależy od pracy zespołowej!

STRABAG jest europejskim koncernem w branży technologii budowlanych. Dzięki zaangażowaniu kompetentnych pracowników oraz wykorzystaniu nowoczesnych maszyn i własnych surowców realizuje z sukcesem inwestycje na całym świecie. Nie byłoby to możliwe bez pracy zespołowej – łączącej ze sobą różne kraje i gałęzie budownictwa. 
Zostań częścią naszego zespołu !

Ihr Kontakt

Marzena Więckowska
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków
Tel. +48 22 45 13 725
www.strabag.pl

Ähnliche Jobs

XING FACEBOOK INSTAGRAM KUNUNU LINKEDIN YOUTUBE WHATCHADO