Junior Kvalitetsingenjör

Züblin Scandinavia AB Hoch- und Ingenieurbau Sodertalje Job-ID: req29023

Über uns

Als Nr. 1 im deutschen Hoch- und Ingenieurbau bietet  ZÜBLIN ein umfassendes Leistungsspektrum und entwickelt im In- und Ausland maßgeschneiderte Lösungen für Bauvorhaben jeder Art und Größe. Die Züblin Spezialtiefbau GmbH ist dabei weltweit die kompetente Partnerin für eine schnelle, bedarfsgerechte und präzise Realisierung von Spezialtiefbaumaßnahmen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Züblin Scandinavia AB har varit etablerade på den svenska marknaden sedan 2005. Vi är ett helägt dotterbolag till Züblin Spezialtiefbau GmBH som har sitt säte i Stuttgart, Tyskland, och som är en del av Ed. Züblin AG som ingår i STRABAG SE koncernen med över 85.000 medarbetare världen över. Vi utför arbeten inom avancerad djupgrundläggning, anläggning och infrastruktur. I Sverige är vi ca 130 anställda med kontor i Stockholm, Uppsala, Sundsvall och Göteborg och en omsättning på 800-1.000 Mkr, en nivå vi avser ligga kvar på årligen och i framtiden. När det gäller infrastrukturprojekt arbetar Züblin över hela landet och är specialiserad på komplicerade projekt med besvärliga geotekniska förhållanden, föredragsvis i eller nära vatten. I de mindre grundläggningsprojekten arbetar vi oftast som rena underentreprenörer med vår marknad i huvudsak belägen i Stockholm och Mälardalsområdet samt utmed Norrlandskusten. Vår ambition är att erbjuda konkurrenskraftiga lösningar med högt teknikinnehåll. Vi har ett stort personlig engagemang och stor lokalkännedom som vi kombinerar med vårt moderbolags omfattande resurser och långa erfarenhet av komplicerade projekt. https://zueblin.se/ http://www.strabag.com

Ihre Aufgaben

Syftet med Mälarprojektet är att förbättra såväl sjösäkerhet som tillgänglighet i de allmänna farlederna genom Södertälje kanal till hamnarna i Västerås och Köping. Åtgärderna medför en högre säkerhetsnivå och möjliggör för större fartygsstorlekar att trafikera Mälaren. Hela entreprenaden är 3 km lång.
Projektet omfattar nya slusshuvuden, slussportar, slusskammare, teknikhus, ny klaffbro över kanalen, ny spont längs hela kanalen inklusive krönbalk, ledverk, dykdalber, stödkonstruktioner för schakter, väntlägen, gångvägar mm. En viktig given förutsättning för anläggningsarbetena är att fartygstrafiken ska kunna fortgå parallellt med arbetena under hela byggtiden

Huvudsakliga arbetsuppgifter som Junior Kvalitet- och risk-ingenjör:

 • Bistå K R Chef i alla frågor som rör kvalitet och riskhantering.
 • Uppföljning av kvalitetsdokument, som erfordras för rapportering och styrning av projektets produkt- och projektprocesser.
 • Uppföljning och dokumenthantering av till projektplanen hörande styrande/Stödjande dokument
 • Bistå projektorganisationen, särskilt produktion med kvalitetsuppföljning och avstämningar av dokument i kontrollsystemet, inkl. Aconex
 • Bistå blockchefer i dokumenthantering av Arbetsberedningar, Avvikelsehantering, kontrollplaner samt besiktningsbilagor.
 • Bevaka att Arbetsberedningar, avvikelser, kontrollplaner och besiktningar följs upp genom hela projektet och att dokumentation upprättas samt följs upp (Statuskontroll).
 • Upprätthålla nära kontakt med Sjöfartsverket och underleverantörer i kvalitets- och riskfrågor
 • Bevaka att avvikelser dokumenteras och sammanställs genom avstämningar i aconex/sammanställning
 • Sammanställa förbättringar i projektet som leder till effektivisering av processer
 • Uppdatera risklistan med tillkommande identifierade risker från ex. Arbetsberedningar  
 • Samordna kvalitetsdokumentation inklusive insamling, registrering
 • Paketering av slutdokumentation i Aconex
 • Tillse att alla på arbetsplatsen kan ta del av de senaste revideringarna av stödjande/styrande dokument inom kvalité
Ihre Voraussetzungen

 

Du är Nyexaminerad högskoleingenjör, gärna med inrikting entreprenad/byggbranschen och brinner för kvalitet och riskarbete.

Som Junior Kvalitet- och Risksingenjör utgör du stöd till Kvalitet- och riskchef. Detta i arbetet som projektledningens stödfunktion för beskrivning och tillämpning av projektets ledningssystem. Jr Kvalitet- och Riskingenjören samordnar dokument etc. på uppdrag av Kvalitet- och riskchef.

Wir bieten

Unternehmen

Spannende Projektvielfalt im In- und Ausland

Sicherheit durch einen stabilen Arbeitsplatz

Bodenständigkeit, gutes Betriebsklima und Offenheit

Betriebliches Gesundheitsmanagement (umfangreiches Angebot standortabhängig)

Entwicklung

Karriereplanung im Dialog - jährliche Mitarbeitergespräche zur Orientierung und beruflichen Entwicklung

Eigene Konzernakademie mit umfangreichem Trainingsangebot & maßgeschneiderten Schulungsreihen

Vielfältige Karrieremöglichkeiten im Konzern

Standort

Fragen Sie Ihre Ansprechperson nach dem individuellen Angebot am Standort

z.B. Parkmöglichkeiten und Kantinen/Tee- bzw. Kaffeeküchen

z.B. Betriebsfeiern, Ausflüge & diverse Sportangebote

Monetär

Faire & marktgerechte Bezahlung

Ausbildungs-/Lehrberufe am Bau zählen zu den bestbezahlten! - Nähere Infos auf der Karrierewebsite

monetäre Vergünstigungen (Länder- und Konzernfirmenabhängig)

Teilen

Weil Erfolg nur im Miteinander entstehen kann.

Die Ed. Züblin AG gehört zum Konzern der STRABAG SE. Zusammen sind wir ein europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen und erstellen jährlich tausende Bauwerke weltweit, indem wir die richtigen Menschen, Baumaterialien und Maschinen zur richtigen Zeit am richtigen Ort versammeln. Ohne Teamarbeit – über geografische Grenzen und Bereiche hinweg – wäre dies nicht möglich. Werden Sie Teil unseres Teams!

Ihr Kontakt

Tobias Wilén
Hansavagen 9
151 38
Tel. +46 70 573 45 08
www.zueblin.se

Ähnliche Jobs

XING FACEBOOK INSTAGRAM KUNUNU LINKEDIN YOUTUBE WHATCHADO