Arbetsledare betong

Züblin Scandinavia AB Hoch- und Ingenieurbau Sodertalje Job-ID: req29025

Über uns

Die Ed. Züblin AG gehört zum Konzern der STRABAG SE. Zusammen sind wir ein europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen und erstellen jährlich tausende Bauwerke weltweit, indem wir die richtigen Menschen, Baumaterialien und Maschinen zur richtigen Zeit am richtigen Ort versammeln. Ohne Teamarbeit – über geografische Grenzen und Bereiche hinweg – wäre dies nicht möglich. Werden Sie Teil unseres Teams!

Züblin Scandinavia AB har varit etablerade på den svenska marknaden sedan 2005. Vi är ett helägt dotterbolag till Züblin Spezialtiefbau GmBH som har sitt säte i Stuttgart, Tyskland, och som är en del av Ed. Züblin AG som ingår i STRABAG SE koncernen med över 85.000 medarbetare världen över. Vi utför arbeten inom avancerad djupgrundläggning, anläggning och infrastruktur. I Sverige är vi ca 130 anställda med kontor i Stockholm, Uppsala, Sundsvall och Göteborg och en omsättning på 800-1.000 Mkr, en nivå vi avser ligga kvar på årligen och i framtiden. När det gäller infrastrukturprojekt arbetar Züblin över hela landet och är specialiserad på komplicerade projekt med besvärliga geotekniska förhållanden, föredragsvis i eller nära vatten. I de mindre grundläggningsprojekten arbetar vi oftast som rena underentreprenörer med vår marknad i huvudsak belägen i Stockholm och Mälardalsområdet samt utmed Norrlandskusten. Vår ambition är att erbjuda konkurrenskraftiga lösningar med högt teknikinnehåll. Vi har ett stort personlig engagemang och stor lokalkännedom som vi kombinerar med vårt moderbolags omfattande resurser och långa erfarenhet av komplicerade projekt. https://zueblin.se/ http://www.strabag.com

Ihre Aufgaben

Syftet med Mälarprojektet är att förbättra såväl sjösäkerhet som tillgänglighet i de allmänna farlederna genom Södertälje kanal till hamnarna i Västerås och Köping. Åtgärderna medför en högre säkerhetsnivå och möjliggör för större fartygsstorlekar att trafikera Mälaren. Hela entreprenaden är 3 km lång.
Projektet omfattar nya slusshuvuden, slussportar, slusskammare, teknikhus, ny klaffbro över kanalen, ny spont längs hela kanalen inklusive krönbalk, ledverk, dykdalber, stödkonstruktioner för schakter, väntlägen, gångvägar mm. En viktig given förutsättning för anläggningsarbetena är att fartygstrafiken ska kunna fortgå parallellt med arbetena under hela byggtiden


Nu söker vi 2 st Arbetsledare som har erfarenhet att arbeta med betong. 


Huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Kunna arbetshandlingar och kontrakt
 • Delta vid riskinventering av kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöarbetet
 • Gå igenom arbetsberedningar med yrkesarbetare
 • Samarbeta med produktionschef/platschef vid beslut om resurser och metoder
 • Styra och fördela arbetsuppgifter i samråd med produktionschef/platschef
 • Medverka vid produktionsmöten
 • Hålla toolbox-möten med respektive yrkesgrupp
 • Arbetsmiljöuppgifter enligt skriftlig delegering från produktionschef.
 • Se till att personalen har rätt kompetens och att rätt (och godkänd) utrustning används
 • Föra dagbok
 • Biträda produktionschef/platschef med att ÄTA-arbeten och avvikelser rapporteras
 • Kontrollera och följa lokala föreskrifter och myndighetskrav
 • Rapportera olyckshändelser, tillbud och observationer till projektchef/platschef och KMA
 • I samarbete med produktionschef/platschef och projektingenjör upprätta arbetsberedningar
 • Kontrollera maskiner (status, besiktningar m.m.)

 

Vad vi kan erbjuda:

 • Spännande projekt
 • Mångfald
 • Hållbarhet
 • Friskvårdssatsande
 • Jämställdhetsarbete
 • Marknadsmässiga, rättvisa löner
 • Interna och externa utbildningar
 • Utvecklingsmöjligheter inom koncernen 

 

Ihre Voraussetzungen

Kompetens och erfarenhet

Högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet

Meriterande


Heta arbeten

Fallskyddsarbete

Ställningsutbildning

Säkra lyft

Betong klass 2

 

Kort om dig:


Vi vill att du har arbetat med betong i minst 3 år, har erfarenhet av produktionsstyrning och uppföljning. Du ska också ha grundläggande kunskaper i entreprenadjuridik, KMA och ledarskap.

Wir bieten

Unternehmen

Spannende Projektvielfalt im In- und Ausland

Sicherheit durch einen stabilen Arbeitsplatz

Bodenständigkeit, gutes Betriebsklima und Offenheit

Betriebliches Gesundheitsmanagement (umfangreiches Angebot standortabhängig)

Entwicklung

Karriereplanung im Dialog - jährliche Mitarbeitergespräche zur Orientierung und beruflichen Entwicklung

Eigene Konzernakademie mit umfangreichem Trainingsangebot & maßgeschneiderten Schulungsreihen

Vielfältige Karrieremöglichkeiten im Konzern

Standort

Fragen Sie Ihre Ansprechperson nach dem individuellen Angebot am Standort

z.B. Parkmöglichkeiten und Kantinen/Tee- bzw. Kaffeeküchen

z.B. Betriebsfeiern, Ausflüge & diverse Sportangebote

Monetär

Faire & marktgerechte Bezahlung

Ausbildungs-/Lehrberufe am Bau zählen zu den bestbezahlten! - Nähere Infos auf der Karrierewebsite

monetäre Vergünstigungen (Länder- und Konzernfirmenabhängig)

Teilen

Syftet med Mälarprojektet är att förbättra såväl sjösäkerhet som tillgänglighet i de allmänna farlederna genom Södertälje kanal till hamnarna i Västerås och Köping. Åtgärderna medför en högre säkerhetsnivå och möjliggör för större fartygsstorlekar att trafikera Mälaren. Hela entreprenaden är 3 km lång.
Projektet omfattar nya slusshuvuden, slussportar, slusskammare, teknikhus, ny klaffbro över kanalen, ny spont längs hela kanalen inklusive krönbalk, ledverk, dykdalber, stödkonstruktioner för schakter, väntlägen, gångvägar mm. En viktig given förutsättning för anläggningsarbetena är att fartygstrafiken ska kunna fortgå parallellt med arbetena under hela byggtiden


Nu söker vi 2 st Arbetsledare som har erfarenhet att arbeta med betong. 


Huvudsakliga arbetsuppgifter

Kunna arbetshandlingar och kontrakt
Delta vid riskinventering av kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöarbetet.
Gå igenom arbetsberedningar med yrkesarbetare
Samarbeta med produktionschef/platschef vid beslut om resurser och metoder
Styra och fördela arbetsuppgifter i samråd med produktionschef/platschef.
Medverka vid produktionsmöten.
Hålla toolbox-möten med respektive yrkesgrupp
Arbetsmiljöuppgifter enligt skriftlig delegering från produktionschef.
Tillse att personalen har rätt kompetens och att rätt (och godkänd) utrustning används
Föra dagbok
Biträda produktionschef/platschef med att ÄTA-arbeten och avvikelser rapporteras
Kontrollera och följa lokala föreskrifter och myndighetskrav.
Rapportera olyckshändelser, tillbud och observationer till projektchef/platschef och KMA.
I samarbete med produktionschef/platschef och projektingenjör upprätta arbetsberedningar
Kontrollera maskiner (status, besiktningar m.m.)


Kompetens och erfarenhet

Högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet


Meriterande

Heta arbeten
Fallskyddsarbete
Ställningsutbildning
Säkra lyft
Betong klass 2


 Vad vi kan erbjuda

Spännande projekt
Mångfald
Hållbarhet
Friskvårdssatsande
Jämställdhetsarbete
Marknadsmässiga, rättvisa löner
Interna och externa utbildningar
Utvecklingsmöjligheter inom koncernen


Kort om dig


Vi vill att du har arbetat med betong i minst 3 år, har erfarenhet av produktionsstyrning och uppföljning. Du ska också ha grundläggande kunskaper i entreprenadjuridik, KMA och ledarskap.

Weil Erfolg nur im Miteinander entstehen kann.

Ihr Kontakt

Tobias Wilén
Hansavagen 9
Solna
Tel. +46 70 573 45 08
www.zueblin.se

Ähnliche Jobs

XING FACEBOOK INSTAGRAM KUNUNU LINKEDIN YOUTUBE WHATCHADO