Arbetsledare betong

Züblin Scandinavia AB Pozemní stavby Sodertalje Job-ID: req29025

O nás

Züblin Scandinavia AB har varit etablerade på den svenska marknaden sedan 2005. Vi är ett helägt dotterbolag till Züblin Spezialtiefbau GmBH som har sitt säte i Stuttgart, Tyskland, och som är en del av Ed. Züblin AG som ingår i STRABAG SE koncernen med över 85.000 medarbetare världen över.  Vi utför arbeten inom avancerad djupgrundläggning, anläggning och infrastruktur. I Sverige är vi ca 130 anställda med kontor i Stockholm, Uppsala, Sundsvall och Göteborg och en omsättning på 800-1.000 Mkr, en nivå vi avser ligga kvar på årligen och i framtiden. När det gäller infrastrukturprojekt arbetar Züblin över hela landet och är specialiserad på komplicerade projekt med besvärliga geotekniska förhållanden, föredragsvis i eller nära vatten. I de mindre grundläggningsprojekten arbetar vi oftast som rena underentreprenörer med vår marknad i huvudsak belägen i Stockholm och Mälardalsområdet samt utmed Norrlandskusten.   Vår ambition är att erbjuda konkurrenskraftiga lösningar med högt teknikinnehåll. Vi har ett stort personlig engagemang och stor lokalkännedom som vi kombinerar med vårt moderbolags omfattande resurser och långa erfarenhet av komplicerade projekt.

Syftet med Mälarprojektet är att förbättra såväl sjösäkerhet som tillgänglighet i de allmänna farlederna genom Södertälje kanal till hamnarna i Västerås och Köping. Åtgärderna medför en högre säkerhetsnivå och möjliggör för större fartygsstorlekar att trafikera Mälaren. Hela entreprenaden är 3 km lång. Projektet omfattar nya slusshuvuden, slussportar, slusskammare, teknikhus, ny klaffbro över kanalen, ny spont längs hela kanalen inklusive krönbalk, ledverk, dykdalber, stödkonstruktioner för schakter, väntlägen, gångvägar mm. En viktig given förutsättning för anläggningsarbetena är att fartygstrafiken ska kunna fortgå parallellt med arbetena under hela byggtiden Nu söker vi 2 st Arbetsledare som har erfarenhet att arbeta med betong.

Úkoly

 • Kunna arbetshandlingar och kontrakt
 • Delta vid riskinventering av kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöarbetet
 • Gå igenom arbetsberedningar med yrkesarbetare
 • Samarbeta med produktionschef/platschef vid beslut om resurser och metoder
 • Styra och fördela arbetsuppgifter i samråd med produktionschef/platschef
 • Medverka vid produktionsmöten
 • Hålla toolbox-möten med respektive yrkesgrupp
 • Arbetsmiljöuppgifter enligt skriftlig delegering från produktionschef.
 • Se till att personalen har rätt kompetens och att rätt (och godkänd) utrustning används
 • Föra dagbok
 • Biträda produktionschef/platschef med att ÄTA-arbeten och avvikelser rapporteras
 • Kontrollera och följa lokala föreskrifter och myndighetskrav
 • Rapportera olyckshändelser, tillbud och observationer till projektchef/platschef och KMA
 • I samarbete med produktionschef/platschef och projektingenjör upprätta arbetsberedningar
 • Kontrollera maskiner (status, besiktningar m.m.)

 

Vad vi kan erbjuda:

 • Spännande projekt
 • Mångfald
 • Hållbarhet
 • Friskvårdssatsande
 • Jämställdhetsarbete
 • Marknadsmässiga, rättvisa löner
 • Interna och externa utbildningar
 • Utvecklingsmöjligheter inom koncernen

Požadavky

 • Högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet

Meriterande:

 • Heta arbeten
 • Fallskyddsarbete
 • Ställningsutbildning
 • Säkra lyft
 • Betong klass 2

Kort om dig:

Vi vill att du har arbetat med betong i minst 3 år, har erfarenhet av produktionsstyrning och uppföljning. Du ska också ha grundläggande kunskaper i entreprenadjuridik, KMA och ledarskap.

Co nabízíme

Společnost

Zajímavé projekty doma i v zahraničí

Jistotu díky stabilnímu pracovnímu místu

Příjemné firemní klima, otevřenost, přátelské prostředí

Podnikový management zdraví, např. karta MultiSport, masáže na pracovišti, Dny zdraví, různé aktivity na podporu fyzického a psychického zdraví zaměstnanců

Rozvoj

Plánování kariéry pomocí dialogu - každoroční pohovor se zaměstnancem za účelem efektivnějšího pracovního rozvoje

Vlastní koncernová akademie s pestrou nabídkou školení a školících aktivit na míru

Různorodé kariérní možnosti v koncernu

Stanoviště

Zeptejte se Vaší kontaktní osoby na konkrétní nabídku na Vašem stanovišti

Finance

Férové ohodnocení 

Sdílet

Eftersom framgång bara kommer tillsammans.

Som europeisk teknikkoncern för byggtjänster skapar STRABAG varje år tusentals byggnader världen över genom att samla rätt personer, byggmaterial och utrustning i rätt tid på rätt plats. Utan lagarbete – tvärs över geografiska gränser och områden – vore detta inte möjligt. Bli en del av vårt team!

Váš kontakt

Tobias Wilén
Hansavagen 9
Solna
Tel. +46 70 573 45 08
www.zueblin.se

Podobná místa

XING FACEBOOK INSTAGRAM KUNUNU LINKEDIN YOUTUBE WHATCHADO