jetzt bewerben

jetzt bewerben

jetzt bewerben

jetzt bewerben

Kalkulant za strojne instalacije - Visoke in inženirske gradnje

Ihre Aufgaben

 • Samostojno organizacijo, odgovorno, korektno in pravočasno pripravo ter izdelavo vseh vrst ponudb za naročnike, posebej za strojne instalacije,
 • Samostojno pridobivanje in kontrola prispelih ponudb podizvajalcev in dobaviteljev, ter njihovo pregledno vrednotenje,
 • Zagotovljanje izdelave strokovne, gospodarne in stanju tehnike primerne razpisne dokumentacije (tehnični opisi, poročila, popisi del),
 • Zagotavljanje izdelave oziroma pridobitev vseh potrebnih prilog po zahtevah razpisov (organizacija gradbišča, terminski plani, plani delovne sile, mehanizacije in opreme, materialov, finančni plani, reference ponudnika, kadrov, dokazila, izkazi in potrebni finančni dokumenti),
 • Vse ostale potrebne organizacijske naloge povezane z izdelavo kalkulacij za instalacije,
 • Izdelavo alternativnih gospodarnih tehnoloških predlogov in tehničnih rešitev gradnje objektov, posebej za strojne instalacije,
 • Sodelovanje na pogajanjih z naročnikom o bistvenih vprašanjih izvedbe gradnje (spremembe in dopolnila naročila),
 • pravočasna poučitev vodij gradbišč s predmeti naročil in nazor le teh, vezano na organizacijsko pripravo gradbišč, tehnološko izvedbo del, veljavno zakonodajo na tem področju in zagotavljanje varstva pri delu,
 • kalkuliranje z lastno odgovornostjo ob upoštevanju vseh zakonskih določb, ki so povezane z razpisi in naročili, varnostnih, gospodarskih določb in določb, ki se tičejo kalkulacij,
 • samostojno opravljanje vseh s kalkulacijo v širšem smislu povezanih del in nalog z uporabo obstoječih naprav in delovnih sredstev, v potrebni kvaliteti in s skrbnostjo,
 • občasno delo na gradbišču kot kontroling,
 • druge naloge po odredbi nadrejenega;

Ihre Qualifikationen

 • V/VI/VII stopnja - strojni tehnik, inženir strojništva, dipl. inž. strojništva
  ali druge sorodne smeri,
 • Višji nivo znanja enega od tujih jezikov (angleščina, nemščina),
 • Uporaba PC računalnikov in urejevalnikov;

Wir bieten

Ponujamo vam zaposlitev za določen čas 6 mesecev z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. V kolikor ste zainteresirani vas prosimo, da svojo popolno prijavo pošljete preko vzpostavljene povezave, ki je najdete na naši internetni strani www.strabag.com

Ihr Ihr Kontakt

Maja Kokalj
Letališka cesta 33/V
1000 Ljubljana
Tel. +386 1 5466-732
www.strabag.com
STRABAG gradbene storitve d.o.o.
Na sedežu podjetja in na terenu
Hochbau
Vollzeit
Job-ID: req29278

Über uns

Weil Erfolg nur im Miteinander entstehen kann.

Als europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen erstellt STRABAG jährlich weltweit tausende Bauwerke, indem sie die richtigen Menschen, Baumaterialien und Geräte zur richtigen Zeit am richtigen Ort versammelt. Ohne Teamarbeit – über geografische Grenzen und Bereiche hinweg – wäre dies nicht möglich. Werden Sie Teil unseres Teams!

Benefits

weitere interessante Jobs

Kalkulant za strojne instalacije - Visoke in inženirske gradnje
Na sedežu podjetja in na terenu
Vollzeit

Datenschutz Erklärung

Impressum

Rechtlicher Hinweis

Kontakt