Produktionschef grundläggning

Züblin Scandinavia AB Ingenieurtiefbau Södertalje Job-ID: req29507

Über uns

Züblin Scandinavia AB har varit etablerade på den svenska marknaden sedan 2005. Vi är ett helägt dotterbolag till Züblin Spezialtiefbau GmBH som har sitt säte i Stuttgart, Tyskland, och som är en del av Ed. Züblin AG som ingår i STRABAG SE koncernen med över 85.000 medarbetare världen över.  Vi utför arbeten inom avancerad djupgrundläggning, anläggning och infrastruktur. I Sverige är vi ca 130 anställda med kontor i Stockholm, Uppsala, Sundsvall och Göteborg och en omsättning på 800-1.000 Mkr, en nivå vi avser ligga kvar på årligen och i framtiden. När det gäller infrastrukturprojekt arbetar Züblin över hela landet och är specialiserad på komplicerade projekt med besvärliga geotekniska förhållanden, föredragsvis i eller nära vatten. I de mindre grundläggningsprojekten arbetar vi oftast som rena underentreprenörer med vår marknad i huvudsak belägen i Stockholm och Mälardalsområdet samt utmed Norrlandskusten.   Vår ambition är att erbjuda konkurrenskraftiga lösningar med högt teknikinnehåll. Vi har ett stort personlig engagemang och stor lokalkännedom som vi kombinerar med vårt moderbolags omfattande resurser och långa erfarenhet av komplicerade projekt.

Vill du arbeta för ett företag som är specialiserat på komplexa projekt i och nära vatten? Är det viktigt för dig med hög teamkänsla och sammanhållning på jobbet? Vill du vara en del av en internationell koncern – där projekt över hela Europa är din nästa potentiella arbetsplats? Då har vi jobbet för dig! Var med och slutför Södertäljes nya sluss och kanal och sätt ditt avtryck i ett unikt infrastrukturprojekt: Mälarprojektet. Syftet med Mälarprojektet är att förbättra såväl sjösäkerhet som tillgänglighet i de allmänna farlederna genom Södertälje kanal till hamnarna i Västerås och Köping. Åtgärderna medför en högre säkerhetsnivå och möjliggör för större fartygsstorlekar att trafikera Mälaren. Hela entreprenaden är 3 km lång. Projektet omfattar nya slusshuvuden, slussportar, slusskammare, teknikhus, ny klaffbro över kanalen, ny spont längs hela kanalen inklusive krönbalk, ledverk, dykdalber, stödkonstruktioner för schakter, väntlägen, gångvägar mm. En viktig given förutsättning för anläggningsarbetena är att fartygstrafiken ska kunna fortgå parallellt med arbetena under hela byggtiden. Nu söker vi erfarna produktionschefer som har stor erfarenhet av grundläggning.

Ihre Aufgaben

 • Produktionschefen bistår blockchefen i att leda och planera den dagliga produktionen
 • Ansvara inom tilldelad del av projektet för styrning av den dagliga produktionen genom att leda och fördela arbetet
 • Agera inom tilldelat ansvarsområde så att interna och externa riktlinjer, lagar och bestämmelser följs
 • Tillse att fastslagen budget efterlevs inom sitt ansvarsområde
 • Ta fram underlag och vara delaktig i prognosarbetet
 • Informera blockchefen löpande om den dagliga verksamhetens resultat
 • Säkerställa egenkontroll och dokumentation enligt arbetsplatsens rutiner
 • Genomföra kontroller före, under och efter slutfört arbete
 • Avropa material och tjänster mot fastslagen beställning
 • Vara insatt i de avtal som rör det dagliga arbetet
 • I samråd med överordnad chef medverka vid upphandling av underentreprenörer och leverantörer
 • Arbeta i enlighet med verksamhetssystemet

 

Ihre Voraussetzungen

 • Civilingenjörsutbildning eller motsvarande teoretiska kunskaper
 • Utbildning i entreprenadjuridik, inköp, KMA, produktionsstyrning och ledarskap
 • Minst 5 års branscherfarenhet varav flerårig erfarenhet från att leda produktion inom grundläggning
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift (svenska och engelska)

 

Meriterande:

 • Heta arbeten
 • Fallskyddsarbete
 • Ställningsutbildning
 • Säkra lyft 

 

Vad vi kan erbjuda: 

 • Spännande projekt 
 • Mångfald 
 • Hållbarhet 
 • Friskvårdssatsande 
 • Jämställdhetsarbete 
 • Marknadsmässiga, rättvisa löner 
 • Interna och externa utbildningar 
 • Utvecklingsmöjligheter inom koncernen 

 

Som person är du lyhörd, kvalitetsmedveten och analytisk med ett högt säkerhetstänk. Du har ett såväl tekniskt som ekonomiskt synsätt på att produktionen genomförs med högsta möjliga produktivitet och lönsamhet. Därtill har du en god kommunikativ förmåga och hittar lösningar där du stöter på hinder. Du trivs med att skapa och utveckla goda relationer eftersom arbetet innebär kontakt med underentreprenörer, kunder och kollegor.

Wir bieten

Unternehmen

Spannende Projektvielfalt im In- und Ausland

Sicherheit durch einen stabilen Arbeitsplatz

Bodenständigkeit, gutes Betriebsklima und Offenheit

Betriebliches Gesundheitsmanagement (umfangreiches Angebot standortabhängig)

Entwicklung

Karriereplanung im Dialog - jährliche Mitarbeitergespräche zur Orientierung und beruflichen Entwicklung

Eigene Konzernakademie mit umfangreichem Trainingsangebot & maßgeschneiderten Schulungsreihen

Vielfältige Karrieremöglichkeiten im Konzern

Standort

Fragen Sie Ihre Ansprechperson nach dem individuellen Angebot am Standort

z.B. Parkmöglichkeiten und Kantinen/Tee- bzw. Kaffeeküchen

z.B. Betriebsfeiern, Ausflüge & diverse Sportangebote

Monetär

Faire & marktgerechte Bezahlung

Ausbildungs-/Lehrberufe am Bau zählen zu den bestbezahlten! - Nähere Infos auf der Karrierewebsite

monetäre Vergünstigungen (Länder- und Konzernfirmenabhängig)

Teilen

Eftersom framgång bara kommer tillsammans.

Som europeisk teknikkoncern för byggtjänster skapar STRABAG varje år tusentals byggnader världen över genom att samla rätt personer, byggmaterial och utrustning i rätt tid på rätt plats. Utan lagarbete – tvärs över geografiska gränser och områden – vore detta inte möjligt. Bli en del av vårt team!

Ihr Kontakt

Tobias Wilén
Hansavagen 9
Solna
Tel. +46 70 573 45 08
www.zueblin.se

Ähnliche Jobs

XING FACEBOOK INSTAGRAM KUNUNU LINKEDIN YOUTUBE WHATCHADO