Jetzt bewerben

Jetzt bewerben

Jetzt bewerben

Jetzt bewerben

Time planner

Ihre Aufgaben

Arbetsbeskrivning
Planerare för anläggnings- och infrastrukturprojekt ansvarar för frågor som beräknad tid för olika uppgifter. Initialt är planeraren en del av anbudsteamet och senare ute på plats i projektet:

Planerare ansvarar för att:

  • Stora infrastrukturprojekt > 2 miljarder SEK
  • Genomföra Best Practise planerings riktlinjer och rutiner.
  • Vid olika situationer integrera kritiska analyser.
  • Bedöma och bestämma den mest effektiva användningen av material, maskiner och arbetskraft under hela projektet - dvs. resursplanering både i anbud och under genomförandet av projekten.
  • Under projektgenomförande, övervaka och ge kontinuerliga prestandauppdateringar och tidiga varningar om avvikelser.
  • Införliva extra arbeten/variationer i planen och avgöra verkan med avseende på tidpunkten för färdigställande - fördröjningskonsekvensanalys.
  • Bistå projektchefen med styrkande av förlängning av tidsfristen vid behov.
  • Bestämma och genomföra analyser av riskreducerande åtgärder i händelse av försening.
  • Upprätthålla kontakt med projektteamet och se till att projektteamet förstår och köper in de övergripande scheman.

 

Ihre Qualifikationen

Krav på kompetens och erfarenhet

  • Civilingenjörsutbildning
  • Minst 5 års erfarenhet av stora civilingenjörsprojekt, varav 5 år som planerare
  • God kommunikation- och presentationsteknik
  • En god förståelse för de avtalsenliga, tekniska och kommersiella aspekter av ett projekt
  • Ha en förståelse för påverkningar på projektplanen på grund av avtalsfrågor, design, inköp, produktion, installation, testning och idrifttagning.
  • Flytande i engelska och svenska i tal och skrift
  • Analytisk, organiserad och flexibel förmåga
  • Utmärkta kunskaper i Excel
  • Kompetent i programvarorna PrimaveraP6/ASTA Power Project

Ihr Kontakt

Tobias Wilén
Hansavagen 9
Solna
Tel. +46 70 573 45 08
www.zueblin.se
Züblin Scandinavia AB
Södertälje
Hoch- und Ingenieurbau
Vollzeit
Job-ID: req29545

Über uns

Eftersom framgång bara kommer tillsammans.

Som europeisk teknikkoncern för byggtjänster skapar STRABAG varje år tusentals byggnader världen över genom att samla rätt personer, byggmaterial och utrustning i rätt tid på rätt plats. Utan lagarbete – tvärs över geografiska gränser och områden – vore detta inte möjligt. Bli en del av vårt team!

Züblin Scandinavia AB har varit etablerade på den svenska marknaden sedan 2005. Vi är ett helägt dotterbolag till Züblin Spezialtiefbau GmBH som har sitt säte i Stuttgart, Tyskland, och som är en del av Ed. Züblin AG som ingår i STRABAG SE koncernen med över 85.000 medarbetare världen över. Vi utför arbeten inom avancerad djupgrundläggning, anläggning och infrastruktur. I Sverige är vi ca 130 anställda med kontor i Stockholm, Uppsala, Sundsvall och Göteborg och en omsättning på 800-1.000 Mkr, en nivå vi avser ligga kvar på årligen och i framtiden. När det gäller infrastrukturprojekt arbetar Züblin över hela landet och är specialiserad på komplicerade projekt med besvärliga geotekniska förhållanden, föredragsvis i eller nära vatten. I de mindre grundläggningsprojekten arbetar vi oftast som rena underentreprenörer med vår marknad i huvudsak belägen i Stockholm och Mälardalsområdet samt utmed Norrlandskusten. Vår ambition är att erbjuda konkurrenskraftiga lösningar med högt teknikinnehåll. Vi har ett stort personlig engagemang och stor lokalkännedom som vi kombinerar med vårt moderbolags omfattande resurser och långa erfarenhet av komplicerade projekt.

Vill du arbeta för ett företag som är specialiserat på komplexa projekt i och nära vatten? Är det viktigt för dig med hög teamkänsla och sammanhållning på jobbet? Vill du vara en del av en internationell koncern – där projekt över hela Europa är din nästa potentiella arbetsplats? Då har vi jobbet för dig! Var med och slutför Södertäljes nya sluss och kanal och sätt ditt avtryck i ett unikt infrastrukturprojekt: Mälarprojektet. Syftet med Mälarprojektet är att förbättra såväl sjösäkerhet som tillgänglighet i de allmänna farlederna genom Södertälje kanal till hamnarna i Västerås och Köping. Åtgärderna medför en högre säkerhetsnivå och möjliggör för större fartygsstorlekar att trafikera Mälaren. Hela entreprenaden är 3 km lång. Projektet omfattar nya slusshuvuden, slussportar, slusskammare, teknikhus, ny klaffbro över kanalen, ny spont längs hela kanalen inklusive krönbalk, ledverk, dykdalber, stödkonstruktioner för schakter, väntlägen, gångvägar mm. En viktig given förutsättning för anläggningsarbetena är att fartygstrafiken ska kunna fortgå parallellt med arbetena under hela byggtiden. Nu söker vi en erfaren Time planner som har stor erfarenhet av infrastrukturprojekt.

Benefits

Weitere interessante Jobs

Praktikant i Göteborg
Göteborg
Hoch- und Ingenieurbau
Praktikum

Datenschutz Erklärung

Impressum

Rechtlicher Hinweis

Kontakt