Jetzt bewerben

Jetzt bewerben

Jetzt bewerben

Jetzt bewerben

Kierownik Robót Elektrycznych (m/k)

Ihre Aufgaben

 • nadzór nad procesem realizacji w zakresie robót w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną, harmonogramy i budżet
 • analiza dokumentacji dot. realizowanego zadania (przyjęcie stosowanej technologii robót, opracowanie harmonogramu robót / dostaw materiałowych)
 • realizacja robót zgodnie z dokumentacją oraz przepisami prawa budowlanego
 • dopilnowanie przestrzegania przepisów BHP, Ppoż. i ochrony środowiska przez pracowników zatrudnionych na budowie
 • nadzór i koordynacja pracy podwykonawców
 • sporządzanie harmonogramu robót oraz dostaw materiałów
 • kontrola dostaw materiałów na budowę w zakresie terminowości, ilości i jakości
 • planowanie oraz raportowanie do Kierownika Budowy z zaawansowania prowadzonych robót

 

Ihre Qualifikationen

 • wykształcenie wyższe o profilu elektrycznym, elektrotechnicznym lub pokrewnym
 • doświadczenie zawodowe w realizacji projektów elektrycznych przy budowie dróg
 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • prawo jazdy kategorii B
 • znajomość prawa budowlanego, przepisów FIDIC
 • dobra znajomość pakietu MS Office
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • samodzielność, zaangażowanie oraz silna motywacja do pracy

Ihr Kontakt

Sylwia Gajewska
Parzniewska 10
05-800 Pruszków
Tel. +48 22 451 37 04
www.strabag.pl
STRABAG Sp. z o.o. / Dyrekcja Autostrad i Dużych Projektów
Kraśnik - Biuro Budowy S19
Verkehrswegebau
Vollzeit
Job-ID: req29831

Über uns

Sukces zależy od pracy zespołowej!

STRABAG jest europejskim koncernem w branży technologii budowlanych. Dzięki zaangażowaniu kompetentnych pracowników oraz wykorzystaniu nowoczesnych maszyn i własnych surowców realizuje z sukcesem inwestycje na całym świecie. Nie byłoby to możliwe bez pracy zespołowej – łączącej ze sobą różne kraje i gałęzie budownictwa. Zostań częścią naszego zespołu!

W Polsce jesteśmy jednym z największych wykonawców infrastruktury. Realizujemy inwestycje o znaczeniu ogólnokrajowym i mamy istotny udział w budowie polskich autostrad, dróg ekspresowych oraz obiektów mostowych o różnej wielkości i różnym stopniu zaawansowania technologicznego.

Benefits

Weitere interessante Jobs

Inżynier Budowy (m/k)
woj. łódzkie
Verkehrswegebau
Vollzeit
Specjalista ds. Kalkulacji
Ełk
Verkehrswegebau
Vollzeit
Inżynier budowy (m/k)
Lublin
Verkehrswegebau
Vollzeit

Datenschutz Erklärung

Impressum

Rechtlicher Hinweis

Kontakt