Jetzt bewerben

Jetzt bewerben

Jetzt bewerben

Jetzt bewerben

Inženir za varnost pri delu v gradbeništvu

Ihre Aufgaben

 • preučuje varnost delovnega okolja, tehnoloških postopkov in delovnih razmer
 • pripravlja varnostne ukrepe, nadzira in spremlja njihovo izvajanje in učinkovitost
 • izdeluje predloge internih aktov iz varstva pri delu v internih aktih gospodarske družbe
 • pripravlja navodila za varno delo in seznanja z njimi zaposlene, poučuje jih o nevarnostih ter o potrebnih varstvenih ukrepih, predstavi nove delovne priprave in naprave, tehnološke postopke in nevarne snovi
 • organizira tehnične preglede in redne občasne meritve mikroklime v delovnih prostorih, meritve kemijskih škodljivosti, hrupa in osvetlitve
 • v skladu z izidi meritev pripravi program ukrepov, ki naj izboljšajo delovne razmere
 • predlaga tehnično zaščito, predpiše in zagotovi uporabo ustreznih osebnih varovalnih sredstev, organizira namestitev opozorilnih tabel o prepovedih, nevarnostih in obvezni uporabi osebnih varovalnih sredstev
 • organizira oziroma izvaja seminarje usposabljanja zaposlenih za varno delo, preverja znanje o njihovi usposobljenosti za varno delo ob nastopu dela, spremembi delovnega mesta, opreme ali tehnologije, pri uvajanju novih nevarnih snovi oziroma splošno na vsaki dve leti
 • izdela seznam z roki za opravljanje periodičnih zdravstvenih pregledov glede na delovno mesto, škodljivosti, nevarnosti in psihofizične zahteve
 • organizira službo prve pomoči v gospodarski družbi ter reševanje ob nesreči ali poškodbe pri delu
 • odgovoren je za prijavljanje hujših poškodb pri delu, kolektivnih nesreč in smrtnih poškodb pri delu
 • analizira vzroke poškodb, poklicnih bolezni in drugih bolezni v zvezi z delom
 • organizira oziroma vodi seminarje za usposabljanje zaposlenih iz požarnega varstva ter preverja njihovo znanje o tem. Izdela poročilo o stanju požarnega varstva za upravo podjetja in pripravi letni načrt za izvajanje požarnega varstva s hkratnim prikazom investicijskih stroškov. Sodeluje in usklajuje delo z industrijskim gasilnim društvom
 • skrbi za preglede gasilnih aparatov, vodovodnih omrežij in priključkov, vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite objektov in naprav za gašenje požarov ter obveščanje o njih
 • na področju varovanja okolja od proizvajalcev nevarnih snovi pridobi varnostno tehnična spričevala za nevarne snovi

Ihre Qualifikationen

 • inženir za varnost, dipl. varnostni inženir
 • izobrazba prve ali druge stopnje univerzitetnega študija Tehniška varnost
 • zaželjeno poznavanje področja gradbeništva

Posebne zahteve delovnega mesta:

 • hitro odzivanje
 • odgovornost za opravljeno delo
 • ustvarjalnost, kreativnost, komunikativnost

Wir bieten

Ponujamo vam zaposlitev za določen čas 6 mesecev z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. V kolikor ste zainteresirani vas prosimo, da svojo popolno prijavo pošljete preko vzpostavljene povezave, ki je najdete na naši internetni strani www.strabag.com

Ihr Kontakt

Maja Kokalj
Letališka cesta 33/V
1000 Ljubljana
Tel. +386 1 5466-732
www.strabag.com
STRABAG d.o.o.
Ljubljana
Hoch- und Ingenieurbau
Vollzeit
Job-ID: req30820

Über uns

Uspeh lahko zagotovimo samo skupaj.

Kot evropski tehnološki koncern za gradbene storitve, STRABAG v svetu vsakoletno ustvarja na tisoče gradenj z izbiro pravih ljudi, gradbenih materialov in strojev. Brez timskega dela, ki presega geografske meje in področja, to ne bi bilo mogoče. Postanite del našega tima! Veselimo se vaše prijave na delovno mesto!

Benefits

Weitere interessante Jobs


Datenschutz Erklärung

Impressum

Rechtlicher Hinweis

Kontakt