Jetzt bewerben

Jetzt bewerben

Jetzt bewerben

Jetzt bewerben

Kierownik Robót Mostowych (m/k)

Ihre Aufgaben

 • organizowanie, planowanie i nadzorowanie całokształtu zadań na budowie, zgodnie z przepisami prawa, procedurami wewnętrznymi, wymogami Zamawiającego i Nadzoru
 • bieżące monitorowanie stopnia zaawansowania robót, ocena szans i ryzyk związanych z budową
 • koordynowanie pracy sił własnych i podwykonawców, zapewnienie efektywnego wykorzystania materiałów i sprzętu
 • rozliczanie wykonywanych prac oraz bieżąca kontrola zakupionych materiałów
 • nadzór i kontrola nad budżetem budowy, rozliczanie podwykonawców
 • przygotowywanie raportów oraz współpraca z Kierownictwem Kontraktu
 • nadzór nad przygotowaniem dokumentacji powykonawczej i odbiorowej
 • realizacja i planowanie robót w odniesieniu do budżetu

Ihre Qualifikationen

 • wykształcenie wyższe techniczne - specjalizacja budownictwo mostowe
 • min. 2-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót mostowych
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej bez ograniczeń
 • znajomość obsługi MS Office, AutoCad, znajomość oprogramowania do tworzenia harmonogramów: MS Project , Asta Powerproject
 • odpowiedzialność, umiejętność poszukiwania rozwiązań i podejmowania decyzji
 • dyspozycyjność i mobilność (prawo jazdy kat. B)
 • znajomość procedur roszczeniowych
 • znajomość FIDIC

Ihr Kontakt

Sylwia Gajewska
Parzniewska 10
05-800 Pruszków
Tel. +48 22 451 37 04
www.strabag.pl
STRABAG Sp z o.o./Dyrekcja Obiektów Mostowych/Oddział Południowo-Wschodni
Kraków
sonstige Geschäftsfelder
Vollzeit
Job-ID: req30861

Über uns

Sukces zależy od pracy zespołowej!

STRABAG jest europejskim koncernem w branży technologii budowlanych. Dzięki zaangażowaniu kompetentnych pracowników oraz wykorzystaniu nowoczesnych maszyn i własnych surowców realizuje z sukcesem inwestycje na całym świecie. Nie byłoby to możliwe bez pracy zespołowej – łączącej ze sobą różne kraje i gałęzie budownictwa.

Jesteśmy jednym z największych wykonawców infrastruktury w Polsce i realizujemy inwestycje o znaczeniu ogólnokrajowym. Dzięki wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań możemy wykonywać złożone projekty budowalne z zachowaniem najwyższej jakości. Mamy istotny udział w budowie polskich obiektów mostowych, dróg i autostrad, o zróżnicowanej wielkości i różnym stopniu zaawansowania technologicznego. Zostań częścią naszego zespołu!

Benefits

Weitere interessante Jobs

Program Praktyk Letnich - budownictwo mostowe (m/k)
Nisko
sonstige Geschäftsfelder
Praktikum
Specjalista ds kalkulacji - Norma PRO
do ustalenia
sonstige Geschäftsfelder
Vollzeit
Kierownik Robót Torowych (m/k)
Drawski Młyn
sonstige Geschäftsfelder
Vollzeit

Datenschutz Erklärung

Impressum

Rechtlicher Hinweis

Kontakt