Aplikuj teraz

Aplikuj teraz

Aplikuj teraz

Aplikuj teraz

Kierownik Budowy - Hydrotechnika (m/k)

Zadania

 • bieżąca organizacja pracy zespołu budowy i zarządzanie realizowanymi pracami na kontraktach
 • planowanie robót (harmonogramowanie) we współpracy z Kierownikiem Projektu i działem Lean Management
 • bieżące monitorowanie stopnia zaawansowania robót i nadzór prac oraz działania naprawcze 
 • koordynowanie pracy podległego zespołu oraz firm Podwykonawczych
 • ocena i monitorowanie szans i ryzyk związanych z budową
 • uczestnictwo w negocjacjach umów podwykonawczych
 • uczestnictwo w naradach i spotkaniach
 • reprezentowanie budowy przed urzędami i wobec klienta

Pani/Pana kwalifikacje

 • wykształcenie wyższe techniczne, specjalność budownictwo hydrotechniczne       
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń / lub w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej / lub w specjalności wodno-melioracyjnej
 • min. 5-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień, w pełnieniu funkcji kierowniczych na budowie, w tym 2 lata na budowach hydrotechnicznych
 • aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • wysoki poziom umiejętności interpersonalnych
 • dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego stanowić będzie atut
 • gotowość do podejmowania podróży służbowych

Twój kontakt

Kamila Rosik
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków
Tel. +48 22 451 37 40
www.strabag.pl
STRABAG Sp. z o.o./ Dyrekcja Budownictwa Ogólnego/Oddział Południowy
Kraków + woj. małopolskie
Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne
Pełny etat
Job-ID: req32057

O nas

Sukces zależy od pracy zespołowej!

STRABAG jest europejskim koncernem w branży technologii budowlanych. Dzięki zaangażowaniu kompetentnych pracowników oraz wykorzystaniu nowoczesnych maszyn i własnych surowców realizuje z sukcesem inwestycje na całym świecie. Nie byłoby to możliwe bez pracy zespołowej – łączącej ze sobą różne kraje i gałęzie budownictwa. Zostań częścią naszego zespołu!

Od ponad 30 lat realizujemy w Polsce różne typy obiektów kubaturowych, począwszy od centrów handlowych, biurowców i osiedli mieszkaniowych przez zakłady przemysłowe i obiekty użyteczności publicznej, takie jak szpitale czy dworce kolejowe, aż po obiekty hydrotechniki morskiej i śródlądowej.

Benefits

Inne ciekawe oferty pracy

Pracownik robót wykończeniowych (m/k)
Warszawa + woj.mazowieckie
Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne
Vollzeit
Pracownik robót elektrycznych (m/k)
Olsztyn + kontrakty na terenie Polski
Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne
Vollzeit
Specjalista ds. Kalkulacji/Przygotowania Produkcji (m/k)
Katowice
Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne
Vollzeit

Polityka prywatności

Metryczka

Informacja prawna

Kontakt