Jetzt bewerben

Jetzt bewerben

Jetzt bewerben

Jetzt bewerben

Ръководител строителство - Част конструкции и мостове (ж/м)

Ihre Aufgaben

 • Планиране и управление на изпълнението на строително-монтажни работи в областта на железопътното строителство съгласно стандартите на компанията;
 • Спазване на поставените технически и финансови цели;
 • Контрол върху строителния процес и финансовия резултат на обекта;
 • Изготвяне на работни калкулации за строителния обект;
 • Оптимално и своевременно осигуряване на необходимите машини и материали при спазване на вътрешнофирмените правила;
 • Координиране на машини, персонал и подизпълнители;
 • Отчитане на изпълнените строително-монтажни работи;
 • Периодично изготвяне на доклади и координиране на работния процес по отношение на техническото изпълнение и персонала с груповото ръководство
 • Управление на договорни отношения;
 • Контрол върху качеството на изпълнение на работата;
 • Контрол при изпълнение на строителния обект;
 • Контрол и мерки по ЗБУТ и екология.

Ihre Qualifikationen

 • Висше техническо образование, степен магистър;
 • Опит в сферата на строителството -минимум 15 години;
 • Опит в строителството на големи съоръжения / мостове - минимум 5 години; минимум 1 завършен обект със стойност от мин. 100 евро или 4 обект с обща стойност от мин. 100 млн. евро;
 • Компютърна грамотност – AutoCAD, MS Project, iTWO; BricsCAD, GAVRAN – Civil Modeller;
 • Владеене на английски и сръбски език;
 • Възможност за пътуване в чужбина/съседни държави на Р. България;
 • Притежаване на шофьорска книжка;
 • Умение за работа в екип;
 • Лоялност към ръководителя и отговорно отношение към поставените задачи;
 • Динамична личност с готовност за работа, ориентирана към постигането на поставените цели.

Wir bieten

При интерес моля да ни изпратите през онлайн формуляра Вашите документи за кандидатстване, като посочите най-ранната дата, на която може да започнете, както и очакванията Ви за заплащане. Уведомяваме Ви, че съгласно Общ регламент за защита на личните данни GDPR, в сила от 25.05.2018г., за целите на настоящия подбор обективно получаваме достъп до Ваши лични данни: име, контактни данни (телефон и/ или имейл), образование и професионален опит. (Забележка: специфични лични данни като пол, семейно положение, националност и др. извън изброените по-горе не са необходими за целта, поради което не следва да ни ги предоставяте). Събираните от нас лични данни ще бъдат обработвани само за целите настоящия подбор и няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен в случаите предвидени със закон или акт на компетентен държавен орган. Същите ще бъдат обработвани и съхранявани в нашата система в продължение на 12 месеца от датата на изтичане на обявата. С подаването на Вашата кандидатура Вие давате Вашето свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие данните да бъдат събирани, обработвани, съхранявани съгласно гореописаните цели за посочения период. Информираме Ви, че можете да оттеглите съгласието си по всяко време след подаване на кандидатурата по същия лесен и достъпен начин през системата, като същите ще бъдат незабавно заличени от нас.

Ihr Kontakt

Валентин Евстатиев
Гр. София, бул. Цариградско шосе 115 Г, ет. 8
1784 Sofia
Tel. +359 2 4458-251
www.strabag.com
STRABAG EAD - Railway Construction
Sofia
Hoch- und Ingenieurbau
Vollzeit
Job-ID: req32128

Über uns

Защото успехът възниква от съвместната работа.

Като европейски технологичен концерн за строителни услуги ЩРАБАГ изпълнява всяка година хиляди съоръжения по целия свят, събирайки заедно правилните хора, материали и оборудване на точното място и в точното време. Това не би било възможно без работа в екип – отвъд географските граници и организационни единици. Станете част от нашия екип!

Benefits

Weitere interessante Jobs

Технически контрол на строителен обект (м/ж)
Sofia
Hoch- und Ingenieurbau
Vollzeit
Ръководител строителен проект (ж/м)
Sofia
Hoch- und Ingenieurbau
Vollzeit
Project Manager
Sofia
Hoch- und Ingenieurbau
Vollzeit

Datenschutzerklärung

Impressum

Rechtlicher Hinweis

Kontakt