Aplikuj teraz

Aplikuj teraz

Aplikuj teraz

Aplikuj teraz

Inženir za varnost

Zadania

 • preučuje varnost delovnega okolja, tehnoloških postopkov in delovnih razmer
 • pripravlja varnostne ukrepe, nadzira in spremlja njihovo izvajanje in učinkovitost
 • izdeluje predloge internih aktov iz varstva pri delu v internih aktih gospodarske družbe
 • pripravlja navodila za varno delo in seznanja z njimi zaposlene, poučuje jih o nevarnostih ter o potrebnih varstvenih ukrepih, predstavi nove delovne priprave in naprave, tehnološke postopke in nevarne snovi
 • organizira tehnične preglede in redne občasne meritve mikroklime v delovnih prostorih, meritve kemijskih škodljivosti, hrupa in osvetlitve
 • v skladu z izidi meritev pripravi program ukrepov, ki naj izboljšajo delovne razmere
 • predlaga tehnično zaščito, predpiše in zagotovi uporabo ustreznih osebnih varovalnih sredstev, organizira namestitev opozorilnih tabel o prepovedih, nevarnostih in obvezni uporabi osebnih varovalnih sredstev
 • organizira oziroma izvaja seminarje usposabljanja zaposlenih za varno delo, preverja znanje o njihovi usposobljenosti za varno delo ob nastopu dela, spremembi delovnega mesta, opreme ali tehnologije, pri uvajanju novih nevarnih snovi oziroma splošno na vsaki dve leti
 • izdela seznam z roki za opravljanje periodičnih zdravstvenih pregledov glede na delovno mesto, škodljivosti, nevarnosti in psihofizične zahteve
 • organizira službo prve pomoči v gospodarski družbi ter reševanje ob nesreči ali poškodbe pri delu
 • odgovoren je za prijavljanje hujših poškodb pri delu, kolektivnih nesreč in smrtnih poškodb pri delu
 • analizira vzroke poškodb, poklicnih bolezni in drugih bolezni v zvezi z delom
 • organizira oziroma vodi seminarje za usposabljanje zaposlenih iz požarnega varstva ter preverja njihovo znanje o tem. Izdela poročilo o stanju požarnega varstva za upravo podjetja in pripravi letni načrt za izvajanje požarnega varstva s hkratnim prikazom investicijskih stroškov. Sodeluje in usklajuje delo z industrijskim gasilnim društvom
 • skrbi za preglede gasilnih aparatov, vodovodnih omrežij in priključkov, vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite objektov in naprav za gašenje požarov ter obveščanje o njih
 • na področju varovanja okolja od proizvajalcev nevarnih snovi pridobi varnostno tehnična spričevala za nevarne snovi


Pani/Pana kwalifikacje

 • inženir za varnost, dipl. varnostni inženir
 • izobrazba prve ali druge stopnje univerzitetnega študija Tehniška varnost
 • izpiz iz varstva pri delu
 • zaželjeno poznavanje področja gradbeništva
 • vsaj 5 let delovnih izkušenj na istem ali podobnem delovenm mestu
 • višji nivo znanja enega od tujih jezikov ( angleščina ali nemščina)
 • izpit B kategorije
 • delo na terenu in v pisarni
 • hitro odzivanje

Oferujemy

Ponujamo vam zaposlitev za določen čas 6 mesecev z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. V kolikor ste zainteresirani vas prosimo, da svojo popolno prijavo pošljete preko vzpostavljene povezave, ki je najdete na naši internetni strani www.strabag.com

Twój kontakt

Maja Kokalj
Letališka cesta 33
1000 Ljubljana
Tel. +386 1 54 66 732
www.strabag.si
Strabag d.o.o.
Ljubljana
Budownictwo ogólne
Pełny etat
Job-ID: req32255

O nas

Weil Erfolg nur im Miteinander entstehen kann.

Als europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen erstellt STRABAG jährlich weltweit tausende Bauwerke, indem sie die richtigen Menschen, Baumaterialien und Geräte zur richtigen Zeit am richtigen Ort versammelt. Ohne Teamarbeit – über geografische Grenzen und Bereiche hinweg – wäre dies nicht möglich. Werden Sie Teil unseres Teams!

Benefits

Inne ciekawe oferty pracy


Polityka prywatności

Metryczka

Informacja prawna

Kontakt